check SNABB LEVERANS (3-5 ARBETSDAGAR)
check 14 DARGARS ÅNGERRÄTT
check FRI FRAKT TILL NÄRMAST POSTOMBUD ÖVER 299 SEK
Tilbage til hovedmenu
Х
Menu

Personuppgiftspolicy

I allmänhet

Denna policy om behandling av personuppgifter (“Personuppgiftspolicy”) beskriver hur STOF 2000 (“STOF 2000”, “oss”, “vår”, “vi”) samlar in och behandlar information om dig.

Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via STOF 2000’s hemsida, www.stof2000.se (“Webbplatsen”).

STOF 2000 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till STOF 2000 kan göras via kontaktuppgifterna under Kontaktuppgifter.

Hvilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål och den rättsliga grunden för behandlingen

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen, t ex vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator .

  • Syftet är att optimera användarupplevelsen och Webbplatsens funktion, samt genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen av att förbättra webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU’s personuppgiftsförordning art 6 mom 1, bokstav f.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss ​​på webbplatsen samlar vi in ​​den information du själv tillhandahåller, t ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransförfrågningar och information om IP-adressen från vilken beställningen gjordes.

  • Syftet är att vi kan leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att kunna hantera dina rättigheter att returnera och annonsera. Vi kan även behandla information om dina köp för att uppfylla lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in för ändamålet och för att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU’s personuppgiftsförordning art 6 mom 1, bokstäverna b, c och f.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​information om din e-postadress.

  • Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU’s personuppgiftsförordning art 6 mom 1, bokstav f.

Mottagare av personlig information

Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransförfrågningar kommer att vidarebefordras till PostNord, GLS eller en transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av ej lagerförda varor kan nämnda information lämnas vidare till tillverkaren eller säljaren av den aktuella varan, som sedan tar hand om leveransen.

Information kan lämnas till externa partners som behandlar informationen för vår räkning. Vi använder externa partners för bland annat teknisk drift och förbättringar av Webbplatsen, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Dessa företag är databehandlare och enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvarig för. Databehandlare får inte använda informationen för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss ​​och omfattas av sekretess gällande detta. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerat i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU:s personuppgiftsförordning art. 45.

Dina rättigheter

För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätten till tillgång

Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som kan vara kan vara, samt information om var informationen kommer från.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till stof2000@stof2000.se. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan rättas.

Rätten till radering

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t ex för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätten att begränsa behandlingen till lagring

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, till exempel om du anser att den information vi behandlar om dig är felaktig.

Rätten till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du själv har gett oss levererade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att invända

Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive den profilering som görs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.

Du har även rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför utifrån våra legitima intressen under Vilken information samlar vi in.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på kundeservice@stof2000.se.

Rätten att klaga

Du har rätt att när som helst lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datatilsynet (den danska motsvarigheten till Datainspektionen), Borgergade 28, 5, DK-1300 Köpenhamn K. Klagomål kan också lämnas via e-post till dt@datatilsynet.dk eller per telefon genom att ringa +45 33 19 32 00.

Radering av personuppgifter

Information som samlas in om din användning av Webbplatsen jfr vilken information vi samlar in raderas senast när du inte har använt Webbplatsen på 1 år.

Information som samlas in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, om vi inte har annan grund för att behandla informationen.

Information som samlas in i samband med köp du har genomfört på Webbplatsen jr. Informationen vi samlar in kommer i allmänhet att raderas 3 år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Uppgifter kan dock komma att lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i 5 år fram till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

Säkerhet

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt mot obehörig åtkomst eller missbruk.

Endast anställda som har ett verkligt behov av att komma åt dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

Kontaktinformation

STOF 2000 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.
Om du har frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy eller vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4 kan du kontakta:

STOF 2000
Tagtækkervej 9
DK – 5230 Odense M
Tlf. nr.: 27 61 20 00
E-post: stof2000@stof2000.se

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Om vi ​​gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

Versioner:

Detta är version 2.0 av STOF 2000:s personuppgiftspolicy daterad 10. oktober 2022.